Предварителна оценка на терени за изграждане на ветрови паркове в района на община Стралджа

Предварителна оценка на терени за изграждане на ветрови паркове в района на община Стралджа – „Стралджа БГ“ ЕООД

  • Изготвяне на обща географска и климатична характеристика на района;
  • Потенциални терени за изграждане на ветрови парк;
  • Критерии за предварителна оценка относно възможностите за изграждане на ветрови парк;
  • Предложения за по-нататъшни дейности.