Предварителна оценка на терени за изграждане на ветрови паркове в района на с. Стража, област Търговище

Предварителна оценка на терени за изграждане на ветрови паркове в района на с. Стража, област Търговище – БМП „Близнаци“ – “Метал Пластик” ООД

  • Изготвяне на обща географска и климатична характеристика на района;
  • Потенциални терени за изграждане на ветрови парк;
  • Критерии за предварителна оценка относно възможностите за изграждане на ветрови парк;
  • Предложения за по-нататъшни дейности.