Предварителни проучвания за оценка на ефективността от изграждане на слънчеви инсталации за топла вода на Асарел – Медет

Предварителни проучвания за оценка на ефективността от изграждане на слънчеви инсталации за топла вода – “Асарел – Медет” АД, Панагюрище

  • Оценка на действителното потребление на енергия за топла вода;
  • Оценка на възможностите за понижаване на разходите за производство на битови горещи води, чрез оползотворяване на слънчевата енергия;
  • Изготвяне на различни варианти за слънчеви инсталации за топла вода, според конструкцията и режима на работа на инсталациите в годишен план;
  • Изготвяне на технико-икономическа обосновка на оптималния вариант за слънчева инсталация за топла вода.