Предварително проучване на възможностите за монтаж на ветрови генератори

Предварително проучване на района около Каварна и Шабла за възможностите за монтиране на ветрови генератори – Fieldstone Private Capital Group Ltd, European Energy Investment (E.E.I) Ltd

  • Оценка на ветровия потенциал на територията на Каварна и Шабла;
  • Оценка на годишното производство на електроенергия;
  • Изготвяне на финансово-икономически оценки;
  • Оценка на стойността на 1kWh произведена електроенергия;
  • Оценка на спестените емисии парникови газове;
  • Препоръки към типа и производителя на ветрогенераторите.