Предварително проучване на възможностите за инсталиране на ветрови генератори на територията на регион Болярово

Предварително проучване на възможностите за инсталиране на ветрови генератори на територията на регион Болярово – “ЕЛБИ 70” ООД

  • Оценка на ветровия потенциал на територията на регион Болярово (с. Ружица и с. Стефан Караджово);
  • Финансов анализ на инвестиционните разходи;
  • Оценка на количеството намалени вредни емисии;
  • Анализ на законодателната рамка, касаеща инвестициите във възобновяеми енергийни източници и по-конкретно в технологии за оползотворяването на ветровия потенциал.