Предварително проучване на възможностите за инсталиране на ветрови генератори на територията на регион Етрополе

Предварително проучване на възможностите за инсталиране на ветрови генератори на територията на регион Етрополе – “Дарнед” ООД

  • Оценка на ветровия потенциал на територията на територията на район Етрополе;
  • Финансов анализ на инвестиционните разходи;
  • Оценка на количеството намалени вредни емисии;
  • Анализ на законодателната рамка, касаеща инвестициите във възобновяеми енергийни източници и по-конкретно в технологии за оползотворяването на ветровия потенциал.