Предварително проучване на възможностите за инсталиране на ветрови генератори на територията на регион Смолян

Предварително проучване на възможностите за инсталиране на ветрови генератори на територията на регион Смолян – “Родопея – Белев” ЕООД

  • Оценка на ветровия потенциал на територията на регион Смолян;
  • Финансов анализ на инвестиционните разходи;
  • Оценка на количеството намалени вредни емисии;
  • Анализ на законодателната рамка, касаеща инвестиции във възобновяеми енергийни източници и по-конкретно в технологии за оползотворяването на ветровия потенциал.