Предварително проучване за слънчева фотоволтаична инсталация на Прима спорт

Предварително проучване на условията за изпълнение на слънчева фотоволтаична инсталация – „Прима спорт“ ЕООД

  • Определяне географските координати на терена и първична оценка на климатичните особености;
  • Оценка на релефа и околностите, местните препятствия и др.;
  • Оценка на възможностите за присъединяване към електроразпределителната мрежа;
  • Оценка на рисковете.
  • Изготвяне на доклад за диференциран слънчево-енергиен одит;
  • Изготвяне на предложение и препоръки за по-нататъшни дейности.