Проектиране на слънчева инсталация в детска градина “Синчец” в гр Троян

Проектиране на слънчева инсталация в детска градина “Синчец”, гр Троян – Община Троян

  • Замяна на старата (над 20 годишна) инсталация за топла вода;
  • Изпълнен инвестиционен проект – “Бивалентна слънчева инсталация за топла вода” към ЦДГ “Синчец”, гр. Троян.