Процедури по възлагане и изпълнение на обществени поръчки в областта на енергетиката – Проект PROMISE

Процедури по възлагане и изпълнение на обществени поръчки в областта на енергетиката  (Promise) – Програма ALTENER на Европейската комисия

  • Включване на Възобновяемите Енергийни източници (ВЕИ) (като алтернатива за рационално използване на енергията) в процедурите по възлагане и изпълнение на обществени поръчки в областта на енергетиката;
  • Изпълнение на проекти по ВЕИ и Енергийна Ефективност (ЕЕ), с цел подобряване условията на доставка на енергия.
  • Намиране на решения, чрез които да се намали цената на енергията в общините;
  • Преодоляване на препятствията, стоящи пред общините, при изпълнение на процедури по възлагане на обществените поръчки на проекти по ВЕИ и Рационално Използване на Енергия (РИЕ);
  • Съдействие при изпълнение на процедури по възлагане на обществени поръчки на проекти в областта на ЕЕ и ВЕИ. Подпомагане на устойчивото развитие на местно ниво;
  • Разработване на ръководство за включване на проекти по ЕЕ и РИЕ в процеса на възлагане на обществени поръчки.
  • Екип по проекта: “И Ес Ди – България” ООД, ESD Ltd – Великобритания, KWI – Австрия
    EC BREC – Полша, INESTENE – Франция