Проучване за инвестиционни проекти на малки ВЕЦ в България

Проучване за инвестиционни проекти на малки ВЕЦ в България – The British Know-How Fund/ESD Ltd, Великобритания

  • Оценка на водния потенциал в Република България;
  • Предварително проучване на възможностите за инвестиране в областта на малки водно електрически централи.