Проучване за когенерация на Европейско ниво

Проучване за когенерация на Европейско ниво по Програма SAVE II на Европейската комисия – ESD Ltd, Великобритания

  • Проектът е реализиран в 28 държави под ръководството на COGEN Европа.
  • Екип: “И Ес Ди – България” ООД; ESD Ltd. (Великобритания); COGEN Европа; ETSU (Великобритания); KAPE (Полша); VTT (Финландия); Sigma Elektroteknisk (Норвегия).
  • Проучване на пазара за комбиниране топло и електропроизводство;
  • Подпомагане на осъществяването на връзка между когенерацията и механизмите за промяна на климата;
  • Нормативни уредби в проучваните държави;
  • Проучване на институционалните бариери;
  • Моделиране с компютърен модел SAFIRE и разработване на възможни сценарии;
  • Изготвяне на окончателни доклади за всяка една държава, предмет на проучването.