Разработване на бизнес план за производство на биоетанол на Интер Етан Сървисис

Разработване на бизнес план за производство на биоетанол с капацитет 600 000 л/дневно – “Интер Етан Сървисис” ООД

 • Разработване на бизнес план за производство на биоетанол, включващ следните етапи:
  • Анализ на бизнеса;
  • Мисия и стратегия;
  • Маркетингов план;
  • Производствен план;
  • Инвестиционен план;
  • Организация и управление;
  • Финансов план.