Разработване на краткосрочна и дългосрочна програма за насърчаване използването на възобновяемите енергийни източници на територията на Столична община

Разработване на краткосрочна и дългосрочна програма за насърчаване използването на възобновяемите енергийни източници на територията на Столична община – Столична община

  • Оценка на ВЕИ потенциала на територията на Столична община;
  • Оценка на структурата на енергопотребление на територията на Столична община;
  • Препоръки за изпълнение на енергоспестяващи мерки в 25 социални заведения на територията на Столична община;
  • Разработване на краткосрочна и дългосрочна програма за оползотворяването на ВЕИ потенциала на територията на Столична община;
  • Изготвяне на общинска база данни за местния ВЕИ потенциал;
  • Провеждане на обучение на общинските специалисти, в областта на оценка на ВЕИ потенциала, и избор на приложими ВЕИ технологии;
  • Представяне на окончателен доклад по проекта

Списък на социалните заведения, обект на настоящият проект:
1. Дом за стари хора – Район Дървеница
2. Дом за стари хора с отделение за лежащи – Район Горна баня
3. Дом за възрастни хора с деменция – Район Княжево
4. Дом за стари хора, Филиал – Район Зона Б-5
5. Дом за възрастни хора с умствена изостаналост – с. Подгумер
6. Дом за деца и младежи (на възраст между 3-18г.) с умствена изостаналост
7. Дом за незрящи хора
8. Социален учебно професионален център “Княз Борис I” – Район Хаджи Димитър
9. Център за временно настаняване “В. Димитър” – Район Люлин
10. Център за временно настаняване на сираци над 16г. “Св. София” – Район Захарна фабрика
11. Център за временно настаняване на бездомни хора – Район Красна поляна
12. Столичен общински дневен дом за хора с умствени затруднения – Район Сердика
13. Столичен общински дневен център за социална интеграция на хора в неравностойно положение – Район Слатина
14. Военно инвалиден деон “Елена и Никола Иванови” – гр. Банкя
15. Център за временно настаняване на деца “Вяра, Надежда, Любов”
16. Център за социална интеграция на лица с проблеми от аутистичния спектър
17. Дневен център за хора с психични разстройства
18. Дом за деца “Асен Златаров” – Район Надежда
19. Дом за деца на възраст между 3-7 години “Надежда” – Район Бъкстон
20. Дом за деца – Район Драгалевци
21. Дом за деца на възраст между 3-7 години “Св. Иван Рилски” – Район Бъкстон
22. Дом за деца на възраст между 7-18 години “Христо Ботев” – Район Горна баня
23. Дом за деца на възраст между 7-18 години “П.Р.Славейков”
24. Санаториална ДГ No60 “Бор” – Район Витоша
25. ОДЗ No120 – Район Възраждане