Разработване на методология и програмен продукт за оценка на потенциала на възобновяемата енергия на областно и общинско ниво

Разработване на методология и програмен продукт за оценка на потенциала на възобновяемата енергия на областно и общинско ниво – Британско посолство в София/FCO

  • Разработване на методология за оценка на местния потенциал от ВЕИ;
  • Разработване на достъпен и лесен за използване програмен продукт за оценка на потенциала на ВЕИ на общинско и областно ниво;
  • Описание на приложими възобновяеми енергийни технологии;
  • Разпространение на резултатите по проекта на общинско и областно ниво, чрез провеждана на регионален и национален семинар и курс на обучение.