Разработване на проектна документация за оценка на редуцирани емисии на парникови газове

Разработване на проектна документация (Project Information Note (PIN) & Project Design Document (PDD)) – Camco Advisory Services – Великобритания 

  • Skopje Cogeneration (CDM) – оценка на редуцирани емисии на парникови газове по механизма „Механизъм за чисто развитие“ (Clean Development Mechanism – CDM). Оценката за емисии е направена за производство на електроенергия, като се използва топлината на изходящите димни газове; 
  • Solombala PPM (PDD) – оценка на редуцирани емисии на парникови газове по механизма  „Механизъма за съвместно изпълнение“ (Joint Implementation – JI). Оценката на емисиите са за котел за производство на пара работещ с мазут и замяната на мазута с отпадъчна биомаса от производствения цикъл.
  • Neman PPM (NPPM) – оценка на редуцирани емисии на парникови газове по механизма „Механизъма за съвместно изпълнение“ (Joint Implementation – JI) . Целта на прилаганата технология е повишаване на ефективността при изгарянето на кори и дървесни отпадъци в котел за производство на топлинна енергия, както и замяната на енергоносител мазут с енергоносител природен газ при производството на топлоенергия.
  • JSC “EFCO” (PDD) – оценка на редуцирани емисии на парникови газове по механизма „Механизъма за съвместно изпълнение“ (Joint Implementation – JI). Приложена технология – замяна на мазут с отпадък от биомаса (люспи от слънчоглед) при котел за производство на топлинна енергия.