Разработване на проектна документация за оценка на редуцирани емисии на парникови газове

Разработване на проектна документация (Project Information Note (PIN) & Project Design Document (PDD)) – Camco Advisory Services – Великобритания

  • CDM Muda Cogen (PDD) – оценка на редуцирани емисии на парникови газове по механизма „Механизъм за чисто развитие“(Clean Development Mechanism – CDM) . Оценката на емисиите е направена за комбиниран цикъл за топло и електропроизводство и загубите при електроенергия от пренос.
  • Kalen (PDD) – оценка на редуцирани емисии на парникови газове по механизма „Механизъма за чисто развитие“ (Clean Development Mechanism – CDM). Оценката на емисиите е направена за производство на електроенергия от ВЕЦ.
  • Skopje Cogeneration (CDM) –оценка на редуцирани емисии на парникови газове по механизма „Механизъм за чисто развитие“ (Clean Development Mechanism – CDM). Оценката за емисии е направена за производство на електроенергия, като се използва топлината на изходящите димни газове.