Реконструкция на “Обединен детски комплекс” в гр. Кюстендил

Реконструкция на “Обединен детски комплекс” в гр. Кюстендил – Община Кюстендил

В рамките на проекта е направена реконструкция на сградата на “Обединен детски комплекс” в гр. Кюстендил:

  • Полагане на вътрешна топлинна изолация на сградата;
  • Подмяна на вътрешната отоплителна инсталация с нова енергоефективна и монтиране на вентилоконвектори;
  • Замяна на стария котел на въглища с пиролизен котел за изгаряне на биомаса.