Резюме на доклад от извършено обследване за енергийна ефективност на промишлена система – Топлофикация Перник

Изготвяне на резюме на доклад от извършено обследване за енергийна ефективност на промишлена система – Топлофикация Перник АД -„Център за изпитване и европейска сертификация“ ЕООД

  • Посещение на обект;
  • Събиране на първична информация за функционирането на промишлената система;
  • Участие при изготвяне на резюме на доклад от извършено обследване за енергийна ефективност на промишлена система.