SAFIRE – местно планиране

Проект SAFIRE – местно планиране – Пета рамкова програма: Енергия, околна среда и устойчиво развитие на Европейския комисия

  • Помощ при разпространението и прилагането на компютърен модел за местно енергийно планиране, като средство за насърчаване на инвестиции в “чисти” технологии.
  • Разработване на нова версия на компютърния модел “SAFIRE”(Рамка за Стратегическа Оценка на Използването на Рационална Енергия), с финансовата подкрепа на Европейската комисия.
  • Изпълнен в седем държави: Полша, България, Великобритания, Австрия, Литва, Словакия и Словения.