Система за определяне на международни пазари за експорт на оборудване за възобновяеми енергийни източници

Разработване на система за определяне на международни пазари за експорт на оборудване за възобновяеми енергийни източници – DTI/ETSU – ESD Ltd, Великобритания