Стратегия за нарастване на пазарното проникване на ВЕИ в градските райони

Стратегия за нарастване на пазарното проникване на ВЕИ в градските райони – Програма ALTENER на Европейската комисия

  • Определяне на наличния ресурс от ВЕИ по видове за район с население 100 хиляди жители (за България – гр. Шумен);
  • Установяване на потреблението на топлоенергия, електроенергия и конвенционални горива в пилотния район;
  • Оценка на ВЕИ технологиите;
  • Изготвяне на план за действие;
  • Представяне на резултатите на общинско ниво;
  • Екип: „И Ес Ди – България“ ООД; Centro para Conseravacao de Energia (Португалия); EREN (Испания).