Стратегия за устойчиво развитие на индустрията за производство на пелети и брикети от дървесни отпадъци

Стратегия за устойчиво развитие на индустрията за производство на пелети и брикети от дървесни отпадъци – Програма ALTENER на Европейската комисия

  • Преглед и оценка на производството и пазара на пелети и брикети в Португалия, Франция, България и Ирландия;
  • Определяне на корективни мерки за подобряване организацията на пазара на пелети и брикети;
  • Разработване на план за действие за подпомагане развитието на пазара на пелети и брикети;
  • Организиране на два образователни семинара (Полша/България);
  • Оценка на развитието на пазара на пелети и брикети върху местната икономика (разкриване на нови работни места, намаляване на вредните емисии и др.);
  • Екип: “И Ес Ди – България” ООД; CCE – Centro para Conseravacao de Energia (Португалия); APCEDE (Франция); NUI (Ирландия).