Топлотехническа експертиза и издаване на енергиен паспорт на жилищна сграда на Българска Строителна Компания 2009

Топлотехническа експертиза и издаване на енергиен паспорт на жилищна сграда -“Българска Строителна Компания 2009” ЕООД

  • Установяване на настоящите енергийни характеристики на обекта;
  • Оценка на съответствие на строителната конструкция с нормативите за топлосъхранение и икономия на енергия в сгради;
  • Изготвяне на препоръки и мерки за намаляване на енергийните разходи и за постигане на нормативните коефициенти, ако са необходими такива;
  • Оценка на класа на енергийна ефективност на сградата;
  • Съставяне на енергиен паспорт.