Топлотехническа експертиза и съставяне на енергиен паспорт на еднофамилна къща

Топлотехническа експертиза и съставяне на енергиен паспорт на еднофамилна къща – Физическо лице

  • Оглед на обекта и събиране на данни;
  • Установяване на настоящите енергийни характеристики;
  • Оценка на класа;
  • Изготвяне на паспорт.