Топлотехническа експертиза и съставяне на енергиен паспорт на еднофамилна сграда

Топлотехническа експертиза и съставяне на енергиен паспорт на еднофамилна къща – Физическо лице

  • Съставяне на енергиен паспорт на къща;
  • Оглед на обекта и събиране на данни;
  • Установяване на настоящите енергийни характеристики;
  • Оценка на класа;
  • Изготвяне на паспорт.