Топлотехническа експертиза и съставяне на енергиен паспорт на складово-ремонтна сграда на Райкомерс конструкшън

Топлотехническа експертиза и съставяне на енергиен паспорт на складово-ремонтна сграда – „Райкомерс конструкшън“ ЕАД

  • Установяване на настоящите енергийни характеристики на обекта;
  • Оценка на съответствие на строителната конструкция с нормативите за топлосъхранение и икономия на енергия в сгради;
  • Изготвяне на препоръки и мерки за намаляване на енергийните разходи за постигане на нормативните коефициенти, ако са необходими такива;
  • Оценка на класа на енергийна ефективност на сградата, съобразно скалата на класовете на енергийното потребление;
  • Съставяне на енергиен паспорт на сградата.