Топлотехническа експертиза и съставяне на енергиен паспорт на жилищна сграда на АСКО-АДИСТРОЙ

Топлотехническа експертиза и съставяне на енергиен паспорт на жилищна сграда – “АСКО-АДИСТРОЙ” ЕООД

Изготвяне на техническа експертиза и съставяне на енергиен паспорт на жилищна сграда в гр. София.

  • Установяване на настоящите енергийни характеристики на обекта;
  • Оценка на съответствие на строителната конструкция с нормативите за топлосъхранение и икономия на енергия в сгради;
  • Изготвяне на препоръки и мерки за намаляване на енергийните разходи и за постигане на нормативните коефициенти, ако са необходими такива;
  • Оценка на класа на енергийна ефективност на сградата, съобразно скалата на класовете на енергийното потребление;
  • Съставяне на енергиен паспорт на сградата.