Топлотехническа експертиза и съставяне на енергиен паспорт на жилищна сграда на ПИК-СМ

Топлотехническа експертиза и съставяне на енергиен паспорт на жилищна сграда – “ПИК-СМ” ООД

Изготвяне на техническа експертиза и съставяне на енергиен паспорт на жилищна сграда в гр. София:

  • Установяване на настоящите енергийни характеристики на обекта;
  • Оценка на съответствие на строителната конструкция с нормативите за топлосъхранение и икономия на енергия в сгради;
  • Изготвяне на препоръки и мерки за намаляване на енергийните разходи и за постигане на нормативните коефициенти, ако са необходими такива;
  • Оценка на класа на енергийна ефективност на сградата, съобразно скалата на класовете на енергийно потребление;
  • Съставяне на енергиен паспорт на сградата.