Управление и разпространение на резултатите от демонстрационни проекти по енергийна ефективност

Управление и разпространение на резултатите от демонстрационни проекти по енергийна ефективност – Програма PHARE на Европейската комисия

  •  Изпълнение на два проекта по енергийна ефективност в България, в регионите Хасково и Ловеч;
  • Проучване и анализиране състоянието на пазара и подпомагане на местните власти при икономическия преход към свободен енергиен пазар;
  • Съдействие при разработването и формирането на Регионална енергийна политика;
  • Насърчаване на сътрудничеството на общинско, областно, национално и международно ниво;
  • Изграждане на схема за координиране на енергийни проекти, програми и дейности;
  • Организиране на обучения, семинари и конференции;
  • Разпространение на информация сред производители, доставчици и потребители на енергия, чрез мащабна енергийна кампания.
  • Екип: “И Ес Ди – България” ООД; EPU-NTUA (Гърция); Decon (Германия); ADEME (Франция); SEED; Комитет по енергетика на Република България (Министерство на енергетиката).