Задоволяване на енергийните нужди на населението с 100% възобновяеми енергийни източници

Задоволяване на енергийните нужди на населението с 100% ВЕИ – Програма ALTENER на Европейската Комисия

“И Ес Ди – България” е избрана за наблюдател по този проект.

  • Описание на енергийното търсене и потребление в област Ландал, Португалия;
  • Оценка на потенциала на ВЕИ;
  • Намиране на най-добри технически решения за замяна на традиционните източници на енергия с възобновяеми източници на енергия;
  • Икономически и социален анализ на избраните проекти и оценка на приноса им към опазване на околната среда;
  • Представяне и разпространение на резултатите от проекта;
  • Определяне на всички необходими технически и други (законови, финансови) предпоставки, необходими за развитието на проекти по ВЕИ с цел покриване на енергийните нужди на област Ландал;
  • Екип: “И Ес Ди – България” ООД, AGEEN (Португалия), CDSC – Centro Desenvolvmento Social e Cultural (Португалия), Ing. Claudio Bortoluzzi (Италия)
    BLT – Federal Institute of Agricultural Engineering (Австрия), EDEN – Energie, Developpment, Environment (Франция), FAIRTEC (Франция).