Услуги

Наясно сме, че непрекъснато нарастват възможностите за инвестиции в опазването на околната среда и целенасочено се стремим да бъдем в крак с времето и да предлагаме широк спектър от качествени услуги в сферата на възобновяемите енергийни източници, енергийна ефективност, когенерацията и устойчивото енергийно планиране, които да отговарят на изискванията на българските и международни пазари и клиенти!

Услугите, които Ви предлагаме включват:

 • Пазарни проучвания в областта на енергийната ефективност, възобновяемите енергийни източници и когенерацията;
 • Технически, икономически и екологични анализи на енергийни технологии и съоръжения;
 • Технически и икономически оценки и управление на инвестиционни проекти по енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници;
 • Формулиране, пред-проектни проучвания и оценка на инвестиционни проекти;
 • Енергийни одити и консултации при проектиране и изграждане на енергийни системи на базата на възобновяеми енергийни технологии;
 • Дългосрочно енергийно и екологично планиране;
 • Местно устойчиво енергийно планиране;
 • Оценка на потенциала на ВЕИ на национално, областно и общински равнище;
 • Техническа помощ, на държавни и общински администрации, в областта на енергийната ефективност, възобновяемите енергийни източници, когенерацията и местното устойчиво енергийно планиране;
 • Консултантски услуги , включително мониторинг и управление на проекти в сферата на енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници, финансирани по Оперативните Програми;
 • Организиране на курсове за обучение, национални и международни семинари и работни срещи;
 • Разработване на специализирани методики и компютърни модели.