Обучение

Предлагаме персонални или индивидуални (фирмени) курсове на обучение и информационни семинари в сферата на възобновяемите енергийни източници и енергийна ефективност.

Провели сме редица обучения в България, Европа и Африка и екипът ни е разработил специализирани методики и компютърни модели за тяхното изпълнение.

Основни области на обучение:
· Местно устойчиво енергийно планиране;
· Разработване на областни/общински планове по енергийна ефективност;
· Оценка на потенциала на възобновяеми източници на енергия;
· Приложими възобновяеми енергийни технологии. Критерии за избор;
· Дизайн и изграждане на възобновяеми енергийни системи, включително слънчеви инсталации за топла вода, геотермални инсталации за вътрешно отопление, инсталации за енергийно преработване на биомасата и др.
· По договаряне.